24/09/2020 283Câu hỏi Đáp án và lời giảiĐáp án và lời giảiđáp án đúng : CĐiểm giống nhau giữa N2 và CO2 là đều không duy trì sự cháy và sự hô hấp