Hình cắt một nửa dùng để biểu diễn?

Đáp án chính xác nhất cho câu hỏi trắc nghiệm “Hình cắt một nửa dùng để biểu diễn?” cùng với những kiến thức tham khảo về hình cắt và mặt cắt là tài liệu đắt giá môn Công nghệ 8 dành cho các thầy cô giáo và bạn em học sinh tham khảo.

Trắc nghiệm : Hình cắt 50% dùng để biểu diễn ?

A. Vật thể đối xứng .
B. Hình dạng bên trong của vật thể .

C. Hình dạng bên ngoài của vật thể.

D. Tiết diện vuông góc của vật thể .

Trả lời:

Đáp án đúng: A. Vật thể đối xứng.

Bổ sung thêm kiến thức cùng HOCBAI247 thông qua bài mở rộng về Hình cắt và mặt cắt nhé!

Kiến thức lan rộng ra về Hình cắt và mặt phẳng cắt

I. Hình cắt

1. Hình cắt là gì?

Đối với những vật thể có cấu trúc bên trong phức tạp, nếu chỉ dùng hình chiếu để biểu diễn thì hình vẽ sẽ có nhiều đường khuất, như vậy hình vẽ sẽ không rõ ràng, sáng sủa. Để khắc phục điều đó, bản vẽ kỹ thuật dùng những hình chiếu khác nhau, gọi là hình cắt .
Giả sử người ta dùng mặt phẳng cắt tưởng tượng cắt vật thể ra làm hai phần, lấy đi phần ở giữa người quan sát và mặt phẳng cắt, rồi chiếu phần còn lại lên mặt phẳng hình chiếu song song với mặt phẳng cắt gọi là hình cắt .
-> Vậy hình cắt là hình chiếu biểu diễn phần còn lại của vật thể sau khi tưởng tượng cắt bỏ phần ở giữa mặt phẳng cắt và người quan sát .

Hình cắt một nửa dùng để biểu diễn?

Hình cắt một nửa dùng để biểu diễn?

2. Phân loại hình cắt

Tùy theo cấu trúc của vật thể mà dùng những mô hình cắt khác nhau .
a. Hình cắt hàng loạt

Hình cắt một nửa dùng để biểu diễn? (ảnh 2)

Hình cắt một nửa dùng để biểu diễn? (ảnh 2)
Hình cắt sử dụng một mặt phẳng cắt và dùng biểu diễn hình dạng bên trong của vật thể
b. Hình cắt 50% : ( bán phần )
Hình biểu diến môt nửa hình cắt ghép với một nửa hình chiếu, đường phân làn là trục đối xứng vẽ bằng nét gạch chấm mảnh. Hình cắt 50% dùng để biểu diễn vật thể đối xứng. Thường không vẽ những nét đứt ở phần hình chiếu khi chúng được biểu lộ trên phần hình cắt

Hình cắt một nửa dùng để biểu diễn? (ảnh 3)

Hình cắt một nửa dùng để biểu diễn? (ảnh 3)
c. Hình cắt cục bộ
Hình biểu diễn một phần vật thể dưới dạng hình cắt. Đường số lượng giới hạn của phần hình cắt vẽ bằng nét lượn sóng

Hình cắt một nửa dùng để biểu diễn? (ảnh 4)

Hình cắt một nửa dùng để biểu diễn? (ảnh 4)

3. Kí hiệu hình cắt

Vị trí những mặt phẳng cắt trong hình cắt được bộc lộ bằng nét cắt, nét cắt được vẽ bằng nét liền đậm. Các nét cắt đặt tại chỗ số lượng giới hạn của những mặt phẳng cắt : chỗ đầu, chỗ cuối và chỗ chuyển tiếp của những mặt phẳng cắt. Các nét cắt không được cắt đường bao của hình biểu diễn .

Ở nét cắt đầu và nét cắt cuối có mũi tên chỉ hướng nhìn. Mũi tên vẽ vuông góc với nét cắt, đầu mũi tên chạm vào khoảng giữa
nét cắt. Bên cạnh mũi tên có chữ ký hiệu A tương ứng với kí hiệu trên hình cắt.

Phía trên hình cắt cũng ghi cặp chữ ký hiệu tương ứng với những kí hiệu ghi ở nét cắt. Giữa cặp chữ kí hiệu có dấu nối và dưới cặp chữ ký hiệu có dấu gạch ngang bằng nét liền đậm .

II. Mặt cắt

1. Mặt cắt là gì?

– Mặt cắt là hình biểu diễn nhận được trên mặt phẳng cắt, khi ta tưởng tượng dùng mặt phẳng cắt này cắt vật thể. Mặt phẳng cắt chọn sao cho nó vuông góc với chiều dài của vật thể bị cắt .
– Mặt cắt dùng để bộc lộ hình dạng và cấu trúc thành phần bị cắt mà trên những hình chiếu khó hoặc không bộc lộ được .

2. Kí hiệu vật liệu trên mặt cắt

– Tiêu chuẩn TCVN 0007 – 1993 lao lý những ký hiệu vật tư trên mặt phẳng cắt của một số ít loại vật tư dùng trong bản vẽ kỹ thuật .
– Kí hiệu vật tư trên mặt phẳng cắt
– Kí hiệu chung của những vật tư trên mặt cát không nhờ vào vào vật tư được bộc lộ trên hình dưới

Hình cắt một nửa dùng để biểu diễn? (ảnh 5)

Hình cắt một nửa dùng để biểu diễn? (ảnh 5)

3. Phân loại mặt cắt

a. Mặt cắt chập
+ Mặt cắt chập được vẽ ngay trên hình chiếu tương ứng, đường bao của mặt phẳng cắt được vẽ bằng nét liền mảnh
+ Mặt cắt chập dùng để biểu diễn vật thể có hình dạng đơn thuần

Hình cắt một nửa dùng để biểu diễn? (ảnh 6)

Hình cắt một nửa dùng để biểu diễn? (ảnh 6)
b. Mặt cắt rời
+ Mặt cắt rời được vẽ ở ngoài hình chiếu tương ứng, đường bao của mặt phẳng cắt được vẽ bằng nét liền đậm
+ Mặt cắt được vẽ gần hình chiếu và liên hệ với hình chiếu bằng nét gạch chấm mảnh

Hình cắt một nửa dùng để biểu diễn? (ảnh 7)

Hình cắt một nửa dùng để biểu diễn? (ảnh 7)

4. Quy tắc vẽ

Các đường gạch gạch của những kí hiệu vật tư được vẽ bằng nét mảnh, nghiêng một góc thích hợp, tốt nhất là 450 với đường bao chính hoặc với trục đối xứng mặt phẳng cắt .
Khoảng cách những đường gạch gạch phụ thuộc vào vào độ lớn của miền gạch và tỷ suất của bản vẽ, nhưng không nhỏ hơn hai lần chiều rộng của nét đậm và không nhỏ hơn 0.7 mm .
Trường hợp miền gạch gạch quá rộng được cho phép chỉ vẽ ở vùng biên. Ký hiệu vật tư của hai chi tiết cụ thể kề nhau phải phân biệt bằng hướng gạch, hoặc khoảng cách giữa những nét gạch gạch, đường gạch phải so le nhau. Cho phép tô đen những mặt phẳng cắt hẹp có bề rộng nhỏ hơn 2 mm .
Trường hợp có những mặt phẳng cắt hẹp kề nhau thì phải để khoảng chừng trống không nhỏ hơn 0,7 mm giữa những mặt phẳng cắt hẹp này. Không kẻ đường gạch gạch qua chữ số kích cỡ .

Hình cắt một nửa dùng để biểu diễn? (ảnh 8)

Hình cắt một nửa dùng để biểu diễn? (ảnh 8)

III. Bài tập

Bài tập 1: Mặt cắt là gì?

A. Là hình biểu diễn những đường bao của vật thể nằm trên mặt phẳng cắt
B. Là hình biểu diễn những đường bao của vật thể nằm trên mặt phẳng hình chiếu
C. Là hình biểu diễn những đường bao của vật thể nằm dưới mặt phẳng hình chiếu
D. Là hình biểu diễn những đường bao của vật thể nằm dưới mặt phẳng cắt

Đáp án đúng: A. Là hình biểu diễn các đường bao của vật thể nằm trên mặt phẳng cắt

Bài tập 2: Hình cắt là gì?

A. Là hình biểu diễn mặt phẳng cắt
B. Là hình biểu diễn mặt phẳng cắt và những đường bao của vật thể sau mặt phẳng cắt
C. Là hình biểu diễn những đường bao của vật thể sau mặt phẳng cắt
D. Là hình biểu diễn mặt phẳng cắt và những đường bao của vật thể trước mặt phẳng cắt

Đáp án đúng: B. Là hình biểu diễn mặt cắt và các đường bao của vật thể sau mặt phẳng cắt

Bài tập 3: Thế nào là mặt phẳng cắt, hình cắt, mặt cắt?

Trả lời:

– Mặt phẳng cắt là măt phẳng song song với mặt phẳng chiếu, đi qua tâm của vật thể, chia vật thể ra làm 2 phần .
– Hình biểu diễn những đường bao của vật thể nằm trên mặt phẳng cắt gọi là mặt phẳng cắt .
– Hình biểu diễn mặt phẳng cắt và những đường bao của vật thể sau mặt phẳng cắt gọi là hình cắt .

Bài tập 4: So sánh mặt cắt rời và mặt cát chập qua 3 đặc diểm (vị trí vẽ, nét vẽ của đường bao và ứng dụng)?

Trả lời:

Đặc điểmMặt cắt chậpMặt cắt rời
Vị trí vẽVẽ ngay lên hình chiếu tương ứngVẽ bên ngoài hình chiếu.
Nét vẽ của đường baoNét liền mảnhNét liền đậm
Liên hệ với hình chiếu bằng nét gạch chấm mảnh
Ứng dụngBiểu diễn mặt cắt có hình dạng dơn giảnBiểu diễn mặt cát có hình dạng phức tạp
Trở thành chi nhánh

Nội Thất Văn Phòng Hằng Phát

trên toàn quốc
X